İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire BaşkanlığıMisyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın MİSYON’u, eğitim - araştırma faaliyetlerini ve kampüs yaşamını pozitif etkileyen bir yapılaşma sürecini sürdürmek, kampüs yapılarını fiziksel konfor, etkin enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik açısından en üst hizmet verir düzeyde tutmaktır.