İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMisyon

Misyon: Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak; gerekli olan her tür formatta bilgi kaynağını sağlamak ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.