İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire BaşkanlığıMisyon

İç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.