İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel SekreterlikMisyon

Enstitümüzün belirlediği “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapma” misyonu çerçevesinde idari anlamda koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.