İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMisyon

Doğru Mali Yönetim esasları dahilinde; Üniversitemiz mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, mali kontrolün yapılması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ile raporlanmasını sağlamaktır.