İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık FakültesiMisyon

Tasarım, planlama ve koruma alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla uluslararası düzeyde bir kurum olarak tanınmak ve tercih edilir olmaktır. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için fakültemiz öğretim üye elemanları;

Çalışkan, araştırmacı, yaratıcı, çözüm üreten, kendini sürekli yenileyen, toplumsal sorumluluğa sahip mimarlar, şehir ve bölge plancıları, endüstri ürünleri tasarımcıları ile bu alanlarda çalışacak akademisyenler yetiştirmektedir.