İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yabancı Diller YüksekokuluMisyon

Geleceğe yön verecek olan bilim insanlarına, eğitimleri boyunca ve sonrasında tüm yabancı dil ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, çağın gereklerine uygun, dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı uluslararası platformlarda Enstitümüzü temsil ve kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.