İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Akademik İnsan Kaynakları İlk İşlem Birimi


Misyon

İYTE, AİKİİB Misyonu;

18 Haziran 2013 tarihinde Enstitümüz Senatosu kararı ile “İYTE-AİKİİB (Akademik İnsan Kaynakları İlk İşlemler Birimi)” kurulmuştur.

Akademik İnsan Kaynakları İlk İşlemler Birimi, İYTE Rektörlüğüne bağlı koordinasyon birimidir.

Amacı, Enstitümüzün öğretim üyesi alım sürecini koordine etmektir.  Tüm yeni öğretim üyesi başvurularının ilk müracaat noktası olarak başvuruları ilgili birimlere iletmekle görevlidir.

 Enstitümüze katılacak akademisyenlerin, ofis donanımı ve bilgi işlem donanımlarını Fakülte Sekreterlikleriyle iletişim halinde hazırlanması gibi konularda fiziksel mekânlarının koordinasyonu sağlamaktır