İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci Işleri Daire BaşkanlığıMisyon

Enstitümüzde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile akademik ve idari personele kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak güvenilir ve kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek.